Skip to main content

Vývoj a výroba polymerů

Alternativa k běžně používaným kovům

IngSolution s.r.o. je česká společnost poskytující komplexní služby vývoje a výroby polymerů

Nabízíme řešení na míru pro všechny stádia výrobního procesu, od vývoje až po realizaci a uvedení do výroby či implementace do koncového produktu zákazníka.

Naše služby primárně zahrnují vývoj a výrobu polymerů. Jsme odborníci, kteří vám mohou pomoci vybrat správné polymery a technická řešení na jejich bázi pro vaše aplikace a vyvinout nové materiály s požadovanými vlastnostmi.


Kdo je IngSolution?

Naše společnost je tvořena týmem odborníků na fyziku, chemii, moderní materiály a výrobní procesy.

Našim cílem je pomáhat našim zákazníkům zlepšovat jejich výrobní procesy, inovovat, tvořit úspory a dosahovat tak vyšších zisků.

Příklady námi realizovaných projektů

Spolupráce se spol. BAUMÜLLER Brno s.r.o. na využití tepelně vodivých polymerů v elektromotorech.

Projekt „IngSolution s.r.o. – Výroba tepelně vodivých polymerů z recyklátu“ podpořený Jihomoravskou inovační agenturou v rámci grantového programu „Prototypuj a ověřuj 2022”.


Team IngSolution

Lukáš Ingr, MBA

Lukáš Ingr, MBA

Co-Founder, CEO, jednatel

Vystudoval průmyslovou školu a započal kariéru jakou technolog ve strojírenské výrobě. Postupně prošel přes pozice Vedoucího technologie, Projekt manažera, Vedoucího výroby až na výrobního ředitele. Zkušenosti sbíral jak v nadnárodních koncernech, tak i českých firmách střední velikosti. V roce 2020 úspěšně složil mezinárodní certifikaci IPMA level C pro projektové řízení a MBA ve strategickém řízení firem.
Mgr. et. Mgr. Matěj Búřil

Mgr. et. Mgr. Matěj Búřil

Co-Founder, CFO, jednatel 

Vystudoval magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity a magisterské studium politologie Fakulty sociálních studií téže univerzity. Od začátku kariéry působil jako in-house podnikový právník nejdříve v potravinářském průmyslu a poté zdravotnictví, včetně pozic vedoucích a středního managementu. Aktuálně působí v oblasti transferu technologií a komercializace duševního vlastnictví včetně podpory podnikavosti a start-up ekosystémů.
Mgr. Tomáš Ingr

Mgr. Tomáš Ingr

Co-Founder, CTO

Po získání magisterského titulu v oboru nanotechnologií na přírodovědecké fakultě univerzity Palackého v Olomouci pokračoval na alma mater ve vědecké práci se specializací na mikroskopické techniky a nanomateriály. Během stáží na AV ČR a Fljorovově laboratoři jaderných reakcí v Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy získával zkušenosti s výzkumem a vývojem nových technologií a materiálů. Výsledky spolupráce v rozsáhlých oblastech výzkumu rovněž publikoval a prezentoval na různých mezinárodních konferencích.

Speciální polymery

Polymery jsou jednou z nejdůležitějších skupin materiálů v moderním světě. Používají se v široké škále aplikací, např. v automobilovém průmyslu, letectví, stavebnictví, elektroprůmyslu a mnoha dalších.


THECON
Tepelně vodivý polymer

Alternativa k běžně používaným kovům

Thecon je tepelně vodivý polymer, s jednoduchým zpracováním na principu smíchání dvou tekutých složek, primárně určený pro zpracování v průmyslu.

Thecon se využívá pro tepelně vodivé propojení vodních chladicích okruhů s tepelně namáhanými částmi. Vytvrzený materiál je snadno obrobitelný a oproti kovům pozbývá nevýhod se studenými spoji.

Vlastnosti THECON

 • Skupenství:
  Kapalné až kašovité (po vytvrzení pevné)
 • Základní barva:
  Šedá až černá
 • Pracovní teplota:
  < 100 °C
 • Teplota rozkladu:
  > 380 °C
 • Hustota:
  1,5–2 g/cm3
 • Tepelná vodivost:
  50–70 W/mK
 • Teplota vytvrzení:
  20 °C
 • Čas vytvrzení:
  24–48 h (dle okolního prostředí)
 • Teplota urychleného vytvrzení:
  50–60 °C
 • Čas urychleného vytvrzení:
  60 min (při plném prohřátí materiálu)

Materiál je zdravotně nezávadný a nejsou třeba speciální podmínky pro jeho zpracování.
Vlastnosti THECON je možné do jisté míry modifikovat dle požadavků zákazníka.

Proces zpracování ve 3 krocích

 • 1. krok:
  Smíchání dvou složek do homogenní kapaliny/hmoty
 • 2. krok:
  Nanesení polymeru do požadované oblasti
 • 3. krok:
  Vytvrzení při pokojové teplotě nebo urychlené při vyšších teplotách

Příklady možných úspor při použití THECON

 • Vyprodukované CO2 při výrobě potřebné energie

  Vyprodukované CO2 při výrobě potřebné energie

 • Náklady na elektrickou energii

  Náklady na elektrickou energii

 • Cenový vývoj v %

  Cenový vývoj v %

 • Roční náklady na nákup materiálu

  Roční náklady na nákup materiálu

  Komplexní služby výrobního procesu

  Nabízíme následující služby v oblasti vývoje a výroby polymerů:
  • Konzultace:
   Analyzujeme požadavky pro vaše aplikace a navrhneme řešení, která splňují vaše potřeby.
  • Vývoj nových materiálů:
   Vyvíjíme nové polymery s požadovanými vlastnostmi, jako je např. tepelná vodivost, magnetismus a další.
  • Výroba polymerních materiálů:
   Zajistíme výrobu a dodávky speciálních polymerů. Pro vývoj a výrobu polymerů používáme nejmodernější technologie a vybavení. To nám umožňuje vytvářet vysoce kvalitní polymerní materiály s požadovanými vlastnostmi.

  Příklady realizací

  Využití tepelně vodivého polymeru v chladících okruzích elektromotorů.

  Využití v bateriových sestavách jako součást chladícího okruhu.

  Využití v bateriových sestavách jako bezpečností prvek.

  Využití jako chladící a spojovací médium v elektronice.

  Využití druhotných surovin a zpracovaného odpadu pro výrobu polymerů.